Saarland

Het Saarland is met een oppervlakte van 2.570 km² en 1,08 miljoen inwoners een van de zestien deelstaten (Bundesländer) in Duitsland. De hoofdstad is Saarbrücken.

Geschiedenis: Saarland ontstond in 1920 door de Vrede van Versailles. Het bestond uit delen van de Pruisische Rijnprovincie en de Palts. Het gebied stond gedurende 15 jaar onder het bestuur van de Volkenbond. Hierna werd een volksbesluit gehouden op 13 januari 1935, waarbij bleek dat 90.3% van de stemmers aansluiting bij Duitsland wilde. De nazi-regering noemde het gebied “Westmark”.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Bondsrepubliek Duitsland in 1949 gevormd uit de Amerikaanse, Britse en Franse bezettingszones van het voormalige Duitse Rijk, met uitzondering van de westelijke sectoren van Berlijn en van Saarland dat onder Frans bestuur kwam. In 1954 boden Frankrijk en Duitsland aan om het gebied onafhankelijk te laten worden, hetgeen echter afgewezen werd in een tweede volksbesluit, waarbij dit plan verworpen werd met 67.7%. Op 27 oktober 1956 werd door het Saarverdrag gesteld dat Saarland toestemming moest krijgen om zich bij de Bondsrepubliek Duitsland aan te sluiten, hetgeen gebeurde op 1 januari 1957.

Geografie: Het Saarland wordt begrensd door Frankrijk in het zuiden, Groothertogdom Luxemburg in het westen en Rijnland-Palts in het noorden en oosten.

De deelstaat is genoemd naar de Saar, een rivier die stroomt van het zuiden naar het noordwesten.